Wet- en regelgeving van duurzaamheid in bedrijven in Nederland

De inzet van Nederland voor duurzaamheid en zijn regelgeving

Duurzaamheid is voor bedrijven wereldwijd een topprioriteit geworden nu de impact van menselijke activiteiten op het milieu steeds groter wordt. In Nederland is er een merkbare toename van wet- en regelgeving ter bevordering van duurzaamheid in bedrijven. Dit is in overeenstemming met het streven van het land om zijn koolstofvoetafdruk te verminderen en over te stappen op een duurzamere economie. In deze blog lees je over de toename van wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid in Nederlandse bedrijven. Ook wordt het belang van Life Cycle Assessment (LCA) bij de naleving van deze regelgeving besproken.

De Klimaatwet en andere relevante wet- en regelgeving

Een van de belangrijkste wetten in Nederland op het gebied van duurzaamheid is de Klimaatwet, die in 2019 is ingevoerd. Deze wet beoogt de uitstoot van broeikasgassen in het land tegen 2030 met 49% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. Dit doel is in lijn met het Akkoord van Parijs, dat tot doel heeft de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan 2 graden Celsius. De Klimaatwet stelt bindende doelen voor verschillende sectoren, waaronder energie, landbouw en transport, om hun uitstoot te verminderen. Bedrijven die actief zijn in deze sectoren moeten voldoen aan de voorschriften van de wet om boetes te voorkomen.

Naast de Klimaatwet zijn er in Nederland verschillende andere wetten en regels die gericht zijn op het bevorderen van duurzaamheid bij bedrijven. Zo vereist de Nederlandse Corporate Governance Code dat bedrijven duurzaamheid in hun bedrijfsvoering integreren en jaarlijks verslag uitbrengen over hun vorderingen. De Europese Energie-Efficiëntie Richtlijn (EED) voorziet in verplichte energieaudits voor grote ondernemingen, en de Wet milieubeheer verplicht bedrijven milieubeheersystemen in te voeren.

Het belang van LCA voor naleving van de duurzaamheidsregels

De toename van wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid in Nederland heeft geleid tot een groeiende vraag naar instrumenten die bedrijven helpen aan deze regelgeving te voldoen. LCA is zo’n instrument dat nuttig kan zijn bij de beoordeling van de milieueffecten van producten en processen. LCA is een uitgebreide aanpak die de gehele levenscyclus van een product of dienst evalueert, van grondstofwinning tot verwijdering. Het biedt een holistische kijk op het milieueffect van een product, waarbij rekening wordt gehouden met factoren als energieverbruik, waterverbruik en broeikasgasemissies.

De voordelen van LCA voor bedrijven

LCA kan voor bedrijven op verschillende manieren nuttig zijn. Ten eerste kan het bedrijven helpen de hotspots in hun toeleveringsketen en productieprocessen te identificeren die de grootste milieueffecten hebben. Deze informatie kan worden gebruikt om strategieën te ontwikkelen om het milieueffect van hun producten of processen te verminderen. Een bedrijf kan bijvoorbeeld vaststellen dat een bepaalde grondstof die in zijn product wordt gebruikt een grote koolstofvoetafdruk heeft. Het bedrijf kan dan besluiten de grondstof te betrekken van een leverancier met een lagere koolstofvoetafdruk of alternatieve materialen te onderzoeken die milieuvriendelijker zijn.

Ten tweede kan LCA worden gebruikt om te voldoen aan regelgeving die bedrijven verplicht te rapporteren over hun milieueffecten. De gegevens van een LCA kunnen worden gebruikt om milieuproductverklaringen (EPD’s) of andere duurzaamheidsverslagen op te stellen. Deze verslagen bieden klanten en andere belanghebbenden transparante informatie over de milieueffecten van producten of diensten.

Ten slotte kan LCA worden gebruikt ter ondersteuning van ecodesign, waarbij producten worden ontworpen met het milieu in gedachten. Door LCA te gebruiken om het milieueffect van verschillende ontwerpopties te evalueren, kunnen bedrijven de meest duurzame ontwerpoplossing identificeren. Dit kan leiden tot producten die energie-efficiënter zijn, een lagere koolstofvoetafdruk hebben en aan het eind van hun levenscyclus gemakkelijker te recyclen of te verwijderen zijn.

Duurzaamheid omarmen met LCA voor naleving en een duurzame toekomst

Kortom, de toename van wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid in bedrijven in Nederland is een positieve stap in de richting van vermindering van de milieueffecten van menselijke activiteiten. Naleving van deze regelgeving kan een uitdaging zijn, maar instrumenten zoals LCA kunnen nuttig zijn om de belangrijkste milieueffecten van producten en processen vast te stellen en strategieën te ontwikkelen om die effecten te verminderen. Bedrijven die duurzaamheid omarmen en instrumenten zoals LCA gebruiken om hun milieueffecten te evalueren, zullen beter in staat zijn aan de regelgeving te voldoen. Ook zullen deze bedrijven aan de vraag van klanten naar duurzame producten voldoen en dragen bij aan een duurzamere toekomst.

Meer weten over LCA of benieuwd wat wij bij The Sustainable Company voor jou kunnen betekenen? Neem een kijkje op onze Consultancy pagina of laat je contactgegevens achter!

Duurzaam nieuws ontvangen?

Met twee verschillende diensten, help ik jou met het verduurzamen van je bedrijf.