Duurzame Data

verduurzamen door middel van een LCA

Met dit programma breng ik de totale uitstoot van jouw product, dienst of proces in kaart. Een van de weinige manieren om dit op een valide manier te doen, is via een Life Cycle Assessment. Hier ben ik gespecialiseerd in, waardoor ik met unieke en waardevolle cijfers kom voor jouw bedrijf om te zien hoe duurzaam je bent en waar nog veel potentie ligt.

Hoe werkt het?

Bepalen van de goal & scope

In de eerste paar gesprekken wordt het doel van het onderzoek definieert en bepalen we samen de richting van het programma. Dit zorgt voor de rode draad in het onderzoek. Wanneer jij eens bent met de vormgegeven ‘goal & scope’, wordt de volgende fase ingegaan.

Verzamelen van data

Bij een levenscyclusanalyse staat één taak altijd bovenaan: het verzamelen van accurate en valide data. Hoe meer data, hoe betrouwbaarder de uitkomst van de analyse. Ik help jou bij het verzamelen van de juiste data voor de LCA zodat de gewenste uitkomst gerealiseerd kan worden.

Analyse van de resultaten

Een LCA biedt krachtige inzichten in de uitstoot van jouw bedrijf. De resultaten worden geanalyseerd en vertaald naar cijfers die goed te begrijpen zijn. Zo kunnen de cijfers meteen gebruikt worden in jouw bedrijfsvoering en voor extern gebruik.

Vinden van duurzamere alternatieven

Nadat de data is geanalyseerd, wordt er samen met de belanghebbenden gekeken naar duurzame alternatieven voor de in kaart gebrachte processen. Zo blijft het niet alleen bij het in kaart brengen van jouw impact, maar wordt de impact ook minder door het implementeren van de duurzame alternatieven.

Presentatie & documentatie

Het hele onderzoek wordt gedocumenteerd en de cijfers presenteer ik naar alle belanghebbenden. Zo is iedereen op de hoogte van de resultaten en van de bevindingen en sluiten we het hele programma samen af.

wat is een lca

Wat is een Life Cycle Assessment?

Een Life Cycle Assessment (LCA) is een methode waarmee je de impact op het milieu van een product, dienst of proces in kaart brengt. Het wordt gezien als een uniek en waardevol instrument dat de milieueffecten van een product, dienst of proces gedurende de hele levenscyclus laat zien.

Een LCA wordt gebruikt om de inputs en outputs in de vijf fases van de levenscyclus op te splitsen en de (potentiële) effecten op het milieu ervan te berekenen. De resultaten van een LCA kunnen worden uitgedrukt in verschillende milieucategorieën, waaronder effecten op klimaatverandering, menselijke toxiciteit, watergebruik, verzuring of aantasting van de ozonlaag, maar kan ook gebruikt worden om de CO2-uitstoot van jouw bedrijf te meten.

Een LCA kent vijf fases (cradle-to-grave), maar afhankelijk van de vraag kan een LCA ook bestaan uit drie fase (cradle-to-gate) of een enkele fase (gate-to-gate). Welke LCA-werkwijze interessant is voor jou, komen we achter met een gesprek tussen jou en mij.

Waarom een Life Cycle Assessment?

Er zijn verschillende voordelen te noemen voor het laten uitvoeren van een LCA binnen jouw bedrijf. Hier zijn de grootste voordelen op een rij:

LCA life cycle assessment
Duurzame Data

Waarom Duurzame Data?

Duurzame Data is het meest geavanceerde programma wat ik bied. Door gebruik te maken van dit programma help ik jou met het toekomstbestendiger maken van jouw bedrijf. Met het programma Duurzame Data krijg jij inzichten in de uitstoot van jouw product of dienst, en de processen die erbij komen kijken.

Na het geven van de inzichten help ik jou met het vinden en toepassen van duurzamere alternatieven. Hierdoor kun je meteen aan de slag met het duurzamer maken van jouw bedrijf!

Benieuwd wat ik voor je kan betekenen?

Wacht niet langer, onderneem vandaag nog actie. Ik neem binnen 24 uur contact met je op, op werkdagen.